AA Werkgroep De Zandloper

Hellevoetsluis (Nieuwenhoorn)

De 12 Stappen (beknopte versie)

Wat zijn de 12 stappen van AA?

Binnen een zelfhulpgroep wordt, naast het praten over het verslavingsprobleem, ook gewerkt aan een gezamenlijke oplossing door middel van het werken aan een 12 stappen programma. Door het volgen van dit programma hebben velen van ons de weg naar een nuchter bestaan gevonden.


Elke bijeenkomst wordt er een stap behandeld. Deze stap wordt voorgelezen waarna de deelnemers in gesprek gaan over de betekenis van deze stap in zijn of haar leven. We werken samen aan herstel en dat betekent verbinding zoeken, delen en helen. Als je tijdens een meeting even niet de juiste woorden vindt, is dat ook goed. Alleen luisteren mag ook! Hieronder vindt je een beknopte betekenis van de 12 stappen:


De twaalf stappen van AA:


Stap 1 - Erken je verslaving en de gevolgen (eerlijkheid)
Stap 2 - Geef toe dat je hulp nodig hebt (hoop)
Stap 3 - Aanvaard de hulp (vertrouwen)
Stap 4 - Maak de balans op van je leven (moed)
Stap 5 - Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon (betrouwbaarheid)
Stap 6 - Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen (bereidwilligheid)
Stap 7 - Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag (nederigheid)
Stap 8 - Ga na wie je schade hebt berokkend (naastenliefde)
Stap 9 - Maak het goed met deze mensen (rechtvaardigheid)
Stap 10 - Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols (doorzettingsvermogen)
Stap 11 - Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie (geestelijk bewustzijn)
Stap 12 - Geef je ervaringen door aan lotgenoten (dienstbaarheid)

De 12 Tradities (beknopte versie)

Wat zijn de 12 tradities van AA?


De 12 Tradities van AA hebben betrekking op de normen en waarden van AA als gemeenschap. Zij geven aan hoe AA haar eenheid bewaart en omgaat met de wereld om haar heen. De landelijke – en zelfs wereldwijde – AA organisatie heeft een twaalf tal principes in het leven geroepen om de organisatie van de bijeenkomsten en AA groepen goed te laten verlopen. Wij van AA werkgroep De Zandloper staan 100% achter deze principes en volgen deze dan ook unaniem op.


De twaalf tradities van AA:


Traditie 1 - Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid in de AA.

Traditie 2 - Wij erkennen in onze groep slechts een uiteindelijke autoriteit; één Hogere Macht, zoals dat zich openbaart in geweten
van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.
Traditie 3 - Het enige vereiste voor AA lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken.
Traditie 4 - Elke groep moet autonoom zijn, behalve in zaken die andere groepen raken of AA als geheel betreffen.
Traditie 5 - Elke groep heeft slechts een hoofddoel- haar boodschap uitdragen aan de alcoholist die nog lijdt.
Traditie 6 - De AA-groep mag nooit enige relatie of initiatief van buiten ondersteunen, financieren of de naam AA hiermee verbinden,
zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
Traditie 7 - Elke AA-groep moet zichzelf volkomen bedruipen en bijdragen van buitenaf afwijzen.
Traditie 8 - AA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze dienstencentra mogen bijzondere medewerkers in dienst nemen.
Traditie 9 - De AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel dienstenbureaus of comités in het leven
roepen, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan degenen die zij dienen.
Traditie 10 - Anonieme Alcoholisten heeft geen mening over aangelegenheden buiten AA; daarom mag de naam AA nooit betrokken

raken in enig publiek meningsverschil.

Traditie 11 - Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame, tegenover pers, radio en

televisie moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

Traditie 12 - Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze Tradities; deze herinnert ons er aan dat principes voorrang hebben

boven persoonlijke belangen.