AA Werkgroep De Zandloper

Hellevoetsluis (Nieuwenhoorn)

Wat is AA?

AA is een zelfhulpgroep van (ex)drinkers die wekelijks samen komen en elkaar ondersteunen om hun alcoholproblemen te overwinnen. De enige voorwaarde om 'lid' te worden van AA is de oprechte wens om te stoppen met het drinken van alcohol.

De oorsprong ligt bij de Anonieme Alcoholisten oftewel AA, die in 1935 werd opgericht door een effectenmakelaar Bill Wilson en een chirurg Bob Smith in de Verenigde Staten. Beiden totaal verslaafd aan de drank. Na een gesprek over de hopeloze toestand waarin zij steeds weer hervielen, besloten ze elkaar te helpen in de strijd om nuchter te worden. "Op eigen kracht komen we er toch nooit" was hun beredenering. Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van de "Anonieme Alcoholisten".


De eerste AA-groep in Nederland startte in 1948. De georganiseerde bijeenkomsten bleken een grote steun te zijn, vooral omdat mensen met elkaar in contact kwamen die het probleem zelf hadden ervaren. De meetings worden vandaag de dag wereldwijd bezocht door mannen en vrouwen die willen stoppen met drinken en hun ervaringen met elkaar delen om weer een nuchter en zinvol leven te kunnen leiden.

AA groep De Zandloper

Onze groep (opgericht begin jaren 70) heet niet voor niets "De Zandloper", de naam is gekozen als symbool voor

hoop en de omkeerbaarheid van onze verslaving naar een nieuw nuchter bestaan. Ben je benieuwd naar de symbolische betekenis van de zandloper? Klik dan hier voor meer informatie

Waarom AA?

Bij een alcoholist is nauwelijks nog sprake van een vrije wil, omdat hij of zij de controle over de alcohol volledig is kwijtgeraakt. Alcohol is sterker en machtiger geworden dan zijzelf. Hoe vaak hebben we ons voorgenomen: ik wil dit niet meer! Maar de goeie wil om te stoppen of te minderen met de alcohol wordt meestal weer uitgesteld tot de volgende keer. En de keer daarop, en de keer daarop...

Op nuchtere momenten weten we wel beter, maar ná het eerste glas voelen we dat al snel niet meer. Dit hoort bij de ziekte. Onze drang naar alcohol blijkt sterker dan ons oprechte voornemen niet meer te drinken. We kwamen er achter dat vele mensen onder dezelfde gevoelens van schaamte, schuld, eenzaamheid en hopeloosheid leden als wij. We kwamen er ook achter dat deze gevoelens veroorzaakt werden door onze ziekte. Om niet meer te hoeven drinken moet er dus iets veranderen. Bij AA helpen we elkaar hiermee. We doen dat onder andere via onze wekelijkse groepsbijeenkomsten (meetings).Ben je alcoholist, dan is het belangrijk dat je wat aan de oplossing gaat doen. Het is geen schande om ziek te zijn, wél om er niets aan te doen. We hebben geen tovermiddel dat jou gegarandeerd van de drank afhelpt. Wél heeft de geschiedenis bewezen dat AA resultaat oplevert voor iedereen die écht wil stoppen met drinken. Een AA-lid erkent dat zijn grootste probleem is om nu nuchter te blijven! Je kunt iets doen aan je drankprobleem. Probeer 24 uur nuchter te zijn. Maar als dat niet lukt, is wat minder ook goed. Een AA’ er legt geen beloftes af voor morgen, alleen 'vandaag' telt!

De belangrijkste reden voor een alcoholist om meetings bij te wonen is om steun te vinden om vandaag nuchter te blijven.
Vandaag, nú, is de enige periode in het leven van een AA’ er waaraan hij iets kan doen. Het belangrijkste is dan ook om nú nuchter te blijven.


Om zeker van zich zelf te kunnen zijn moet een alcoholist helemaal van alcohol afblijven. Een alcoholist is nooit meer in staat om zijn drankgebruik onder controle te houden. Dan blijven er slechts twee mogelijkheden over: steeds meer en meer toegeven aan de drank, met alle schadelijke gevolgen van dien, óf de drank volledig opgeven en een totaal nieuw en nuchter leven beginnen. De 12 stappen van Anonieme Alcoholisten zijn principes van geestelijke aard die, wanneer deze als een levensstijl worden toegepast, de drankzucht kunnen wegnemen en een alcoholist in staat stellen weer een tevreden en gelukkig mens te worden!

Geen religieuze beweging

In de 12 stappen wordt regelmatig gesproken over een hogere macht of God. Dit wekt nogal eens het idee dat de AA een soort sekte of religieuze beweging is. Dit is onterecht! De AA is niet gebonden aan enige religie of politieke stroming. Wij willen ook volkomen onafhankelijk blijven en accepteren geen subsidie. Geloof je als deelnemer niet in God, dan kun je daar, waar in de stappen God of Hogere Macht staat, ook de groep of het geloof in de groep of in jezelf lezen. Iedereen mag zelf bepalen wat hij/zij verstaat onder een “Hogere Macht”.